Panmoskwa.pl

Wybierz język

Kontakt

ul. Bol­shoy Tishyn­skiy pereulok 1 123557 Moskwa
tel/​fax +7 (495) 231 17 11

ul. Akademika Kapicy 26÷1÷139
117647 Moskwa
tel. (495) 420 21 62; fax (495) 420 21 16

Godziny otwar­cia

9 – 18 (od poniedzi­ałku do piątku)

Kon­takt do strony internetowej

Admin­is­tra­tor – Piotr Głuszkowski

Wszelkie zas­trzeże­nia, uwagi, rady i wskazówki doty­czące strony inter­ne­towej prosimy kierować na adres: kontakt@panmoskwa.pl.

Pod ten adres można kierować również wszelkiego rodzaju pytania.

Lokaliza­cja

Stacja Naukowa PAN zna­j­duje się w cen­trum Moskwy. Usy­tuowana jest w pobliżu kilku stacji metra (Krasno­pres­nen­skaya, Barikad­naya, Belorusskaya), z których najbliższa jest ta ostat­nia (Белорусская). Stacja ta położona jest m.in. na brą­zowej linii metra otacza­jącej Moskwę (Kolt­se­vaya linia) więc można trafić do niej bez trudu.

Stacja Naukowa PAN zna­j­duje się przy ulicy Bol­szoy Tishin­skiy Pereulok 111. Dodatkowym ułatwie­niem w znalezie­niu Stacji jest jej bezpośred­nie sąsiedztwo z Ambasadą Pol­ski. Z dworca białoruskiego do Stacji idzie się około 15 min. spacerowym krok­iem. Najłatwiej dotrzeć ulicą Brest­ską 1, z której należy skrę­cić w prawo w ul. Bal­szaja Gruzin‘skaja. Następ­nie po kilku min­u­tach marszu należy skrę­cić w prawo w ul. Bol­shoy Tishin­skiy Pereulok, na której zna­j­duje się Stacja.

Mapka

http://​maps​.yan​dex​.ru/​p​r​i​n​t​.​x​m​l​?​m​a​p​I​D​=​2000​&​a​m​p​;​m​a​p​X​=​4184169​&​a​m​p​;​m​a​p​Y​=​7477355​&​a​m​p​;​s​c​a​l​e​=​8​&​a​m​p​;​s​l​i​c​e​s​=​1​&​a​m​p​;​u​p​o​i​n​t​=​7​f​2​f​d​62176fd

Dojazd

Najszy­b­ciej do Moskwy można dotrzeć samolotem. Z każdym rok­iem jest coraz więcej rejsów na trasie Warszawa-​Moskwa, a bilety są coraz tańsze (patrz rozkład lotów np. www​.lot​.com lub http://​www​.aeroflot​.ru/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​.​a​s​p​x​?​o​b​_​n​o=372). Lot trwa około dwóch godzin. Z lot­niska Szeremietiewo 2 (Шереметьево 2), na które przy­latują samoloty z Pol­ski, można do Stacji dojechać na kilka sposobów.

  • Tak­sówka. Teo­re­ty­cznie można pokonać trasę z lot­niska do Stacji w 25 minut, jed­nak najczęś­ciej korki wydłużają trasę do 1-​2h, a cza­sem jeszcze bardziej. Cena za godz­inę jazdy tak­sówką waha się od 100 zł do 180 zł w zależności od klasy tak­sówki. Tak­sówki są dostępne całą dobę przy ter­mi­nalu 1 i 2.

  • Spec­jal­nym pociągiem „Aeroek­s­press” można dojechać z lot­niskf Szeremietiewo 2 w 35 min. do cen­trum na dworzec istacje metra Belorusskaya (Белорусская). Koszt prze­jazdu aeeroek­s­pressem – 320 rubli. Jest to zde­cy­dowanie najproszt­szy sposób dotar­cia z lot­niska do Stacji.

  • Auto­busem nr 851 do stacji metra „Rech­noy Vokzal” (Речной вокзал), skąd można bezpośred­nio dojechać do stacji metra „Belorusskaya” (Белорусская). Bilet można kupić u kierowcy auto­busu za 25 rubli.

  • Auto­busem nr 817 do stacji metro „Planernaya” (Планнерная).

Do Moskwy można także dojechać pociągiem. Z Warszawy codzi­en­nie odjeżdża najpop­u­larniejszy wśród turys­tów pociąg „Polonez”. Jest to naj­tańsza forma komu­nikacji. Pociąg jedzie około 20 h. Konieczne jest wcześniejsze uzyskanie tranzy­towej wizy białoruskiej, bez posi­ada­nia której nie można bezpośred­nio dojechać do Moskwy (więcej infor­ma­cji na http://​www​.belem​bassy​.org/​p​o​l​a​n​d​/​p​o​l​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​=​e​m​b​a​s​s​y​&​a​m​p​;​f​=infoо) . Pociąg zatrzy­muje sie na stacji kole­jowej „Belorusskaya” (Белорусская), skąd po 15 min­u­tach marszu można dotrzeć do Stacji Naukowej PAN. Do Moskwy z Warszawy odjeżdża także kilka innych, mniej pop­u­larnych pociągów (patrz rozkład jazdy www​.pkp​.pl).