Panmoskwa.pl

Wybierz język

Zespół

Pra­cown­icy:

  • Dyrek­tor Pol­skiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Moskwie

prof. dr hab. Kaz­imierz Waćkowski

ekon­o­mista, infor­matyk, matem­atyk,
Spec­jal­ista w zakre­sie ekonomii, zarządza­nia, infor­matyki gospo­dar­czej, zas­tosowań metod infor­maty­cznych i matem­atyki w zarządza­niu tel. + 8 915 043 54 26

  • mgr Piotr Głuszkowski

ref­er­ent, tłumacz

his­to­ryk, filolog rosyjski

tel. + 7 926 158 51 07